top of page

Tha gach tachartas air-loidhne an-dràsta air sgàth riaghailtean Covid-19.

Bidh na tachartasan ri thighinn rim faicinn an seo. Bidh cothrom ann clàradh agus àite a ghlèidheadh.

Bho Pàrtaidh san Teanta gu BBQ bliadhnail, cèilidhean, consairtean, taigh-dhealbh agus gu leòr eile – thèid an lorg air an duilleag seo.

No upcoming events at the moment

TACHARTASAN | EVENTS 

Bagpipes_sticker.png
Contact
bottom of page